Vi prosjekterer og leverer

Ventilasjon og klimaanlegg.

Frisk luft er ingen selvfølge. Veldig mange har ventilasjonsanlegg som ikke går optimalt på grunn av dårlig ettersyn. Det går ut over både inneklima og energiforbruk. Dette kan vi mye om. Og vi kan hjelpe deg!

Energieffektiv teknologi

Ventilasjonsanlegg og inneklima

Vet du helt sikkert at du puster inn frisk luft? Om du har en serviceavtale med oss, er du trygg på at vi etterser anleggene, bytter filter, reimer og andre vitale deler for at du skal ha et godt inneklima. Serviceteknikerne våre har høy kompetanse, er hyggelig og effektive. De sjekker at alt er i orden minst en gang i året.

Har du serviceavtale med oss, kan du være trygg på at inneklima er så godt som det kan og skal være.

Ventilasjonsanlegg og energi. – Mange anlegg som går har begrenset eller ingen tilsyn og bruker mer energi enn nødvendig. Det kan være mange årsaker til for stort forbruk. Det vanligste er tette filter, feil på varmegjenvinner og feil på styring. Har du tenkt over om anlegget går når det ikke er folk tilstede?

Vi tilbyr energirådgivning som kan være med å redusere deres kostnader. Ta kontakt idag, så avtaler vi et besøk.

Energieffektiv teknologi

Serviceavtaler og prosjektering

Service og vedlikehold av anlegg er viktig for å kunne opprettholde energieffektiv drift og sikre god luftkvalitet.

Dårlig eller mangelfullt vedlikehold av ventilasjonsanlegg kan føre til helsemessige plager, redusere levetiden på anlegget og gi økte driftskostnader.

Kjøleanlegg har behov for regelmessig ettersyn og kontroll for å sikre optimal økonomisk drift.

Forebyggende vedlikehold øker levetiden på anlegget, og reduserer risikoen for misfornøyde leietakere og ansatte, uforutsett driftsstans, skader, kostbare reparasjoner eller tapt produksjon.
Derfor er regelmessig service og vedlikehold er en god økonomisk og helsemessig investering.

Vi fikser gamle anlegg og prosjekterer og leverer nye. Ta kontakt for en vurdering av anlegget ditt og uforpliktende tilbud på serviceavtale.

VEKO AS utfører konkurransedyktig, fagmessig service og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg og varme-/kjøleanlegg.

Ta kontakt for uforpliktende tilbud!

Energieffektiv teknologi

Innregulering av ventilasjonsanlegg

VEKO AS igangkjører og innregulerer alle leveranser av ventilasjons- og klimasystemer.

En av de viktigste parameterne for et optimalt fungerende ventilasjons- og klimaanlegg er innregulering. Et anlegg som ikke er innregulert korrekt kan blant annet føre til høyere energiforbruk, dårlig komfort, trekk og støy.

Rehabilitering

Et ventilasjonsanlegg varer ikke evig. Samtidig som det har vært en stor teknisk utvikling innen ventilasjon, har de lovmessige kravene til ventilasjon også blitt skjerpet. Mange eldre anlegg tilfredsstiller derfor ikke lenger dagens krav, og har således gått ut på dato.

Støy, dårlig inneklima og høyt strømforbruk er ofte ulempen ved eldre anlegg. Vi hjelper til med rehabilitering, modernisering og oppdatering av ditt gamle anlegg, eller installerer nytt dersom det er ønskelig.

» VEKO AS – Vi kan varme og ventilasjon! «