Vi leverer

Varmepumper

I omgivelsene rundt oss finnes det nesten ubegrensede mengder varme som er lagret i luft, vann og jord. Denne varmen finnes som oftest ved temperaturer som gjør at den ikke kan brukes direkte.

Energieffektiv oppvarming

Bruk energien fornuftig.

Svært forenklet kan man si at varmepumpen hever temperaturen på varmen fra omgivelsene slik at den kan brukes til oppvarming av boliger og tappevann. For å klare å heve temperaturen på varmen som hentes fra omgivelsene, benytter varmepumpen elektrisitet. Men du får tilbake 3 til 4 ganger så mye i varme som du bruker i strøm.

Det finnes i hovedsak 3 forskjellige typer varmepumper:

Luft/luft varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom innedelen av varmepumpen. Samtidig vil filtre i innedelen rense luften for støv og partikler.

Luft/vann varmepumpe

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med vannbåren distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur.

Vann/vann varmepumpe

En vann/vann varmepumpe henter energi fra en kilde som har en jevnere temperatur enn uteluft som for eksempel bergvarme. Derfor er dette som regel den beste løsningen for energisparing.

Mer detaljert informasjon om varmepumper finner du hos Norsk Varmepumpeforening.

Vi leverer varmepumper, gjennomfører service og vedlikehold til privatbolig og næringsbygg. Ta kontakt med oss.

Vi utfører service og vedlikehold på de fleste varmepumpemerker, eks;