Utnytt energien mer effektivt.

Hva er energimerking? Sandra forklarer.

Alle nærings/yrkesbygg skal til en hver tid ha en gyldig energiattest som skal være synlig for leietakere. Energiattesten skal også gjennomføres av en energirådgiver som er kvalifisert i henhold til Enova sine krav.

ENØK

Energianalyser

Veko kan tilby en løsning som baserer seg på tverrfaglig kunnskap, og bedriften har god erfaring innenfor ventilasjon, automasjon, SD-anlegg, varmepumper, elektro, kjøle-og oppvarmingssystemer.

Energirådgivning kan tilbys gjennom rapporter eller gjennom rådgivningstimer. Dette avhenger av kundens behov og målsetting for utvikling av bygget.

En analyserapport vil normalt sett omfatte en total vurdering av byggets nåværende tilstand, vurdering av ulike energieffektiviserende tiltak og en kost/nytte vurdering knyttet til større investeringer og gjennomførelse av eventuelle tiltak.

ENØK

Tilstandsrapport

Er du usikker på om anlegget ditt fungerer optimalt? Er det mulig å få bedre inneklima og samtidig redusere driftskostnader og energiforbruk? En tilstandskontroll vil avdekke anleggets tilstand.

Ventilasjonsanleggets mekaniske deler og tekniske komponenter vil bli kontrollert. I tillegg vil tilstanden på ventilasjonskanaler og ventiler også bli vurdert.

Vi lager en skriftlig tilstandsrapport og gir anbefalinger om tiltak og forbedringer.

ENØK

Privatkunder

Energimerking av eneboliger, leiligheter, borettslag ol. Skal gjennomføres ved salg av bolig. Energimerking av eneboliger brukes også i søknadsprosessen til ved søknad om støtte til boligkroppen.

Her skal det gjennomføres en 3-stegs energimerking som dokumenterer boligens tilstand før gjennomføring av tiltak, samt en modell for planlagt tilstand og til slutt en energiattest som dokumenterer forbedringen.