Stopp brannen med et tastetrykk.

Automatisk slokkeanlegg og UV-kjøkkenavtrekk.

I storkjøkken anvendes det fett og stekeoljer som ved brann blir nytteløst å slukke med tradisjonelle slokkemidler. I tillegg til slokkeanlegg tilbyr vi service på kjøkkenavtrekk med UV filter.

KitchenShield Kitchen Fire Suppression System

Automatisk slokkeanlegg.

KitchenShield Kitchen Fire Suppression System er et automatisk for-prosjektert, slokkeanlegg for storkjøkken. Anlegget er utviklet og produsert av LEHAVOT PRODUCTION AND PROTECTION LTD.

I følge Sikkerhetsforskrift FG-1100:1, utarbeidet av Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG), heter det at kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

KitchenShield Kitchen Fire Suppression System tilfredsstiller kravene gitt i sikkerhetsforskriften;

  • Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard.
  • Minimumskrav er gitt i standarden NFPA 17A, og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.
  • Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.
  • Slokkemiddel skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slokking.
  • Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.
  • Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Med mer enn 60 års erfaring, har Lehavot lenge vært en anerkjent pioner og ledende leverandør av høykvalitets brannvernsystemer.

VEKO AS er leverandør av Lehavot slokkeanlegg, og har dyktige og sertifiserte medarbeidere som kan prosjektere, installere, samt ivareta den pålagte kontrollen og vedlikeholdet av slokkeanlegget.

Et rent og trygt kjøkken.

Kjøkkenavtrekk med UV-filter.

I kjøkken oppstår det fettholdig damp og matos som ledes opp i kjøkkenhetta. Det finnes forskjellige typer kjøkkenhettesystemer på markedet som tilbyr tekniske løsninger med fettfilter / ozon / ozongenerator / UV / elektrostatfilter, mv. Felles for dem alle er at de har til hensikt å forhindre at fett blir ført videre inn i kanalanlegget.

Uten tilstrekkelig filtrering vil det legge seg et lag med belegg av illeluktende fett i kanaler, på kanalspjeld, aggregat og gjenvinner. Et kanalanlegg forurenset med fett/oljer utgjør en betydelig brannfare og leder til dårlig avtrekk. Forsømt vedlikehold av kjøkkenavtrekk kan også føre til behov for omfattende rengjøring av kanalnett, aggregat og gjenvinner.

Ultraviolett lys (UV)

Det finnes også kjøkkenhetter med UVC-stråling. UVC-stråling dreper bakterier og virus og vil derfor også redusere lukt fra kjøkkenavtrekket.

Hvordan fungerer UV i avtrekkshetten:
Kort forklart oppstår den første av to kjemiske reaksjoner (Photolysis) når UV-C lyset fra lampene treffer molekylkjedene i fettet, og bryter disse ned i mindre molekylkjeder. Den andre kjemiske reaksjonen (Ozonolysis) oppstår når ozon fra lampene reagerer med de nå mindre kjedene og fettet brytes kjemisk ned.

Den gjenværende substansen vil ikke feste seg til kanaler eller vifter (slik som fett gjør), men vil i stedet fanges opp av filteret i avtrekkshetten. Dette reduserer risikoen for alvorlig brann.

Har du behov for service på din kjøkkenhette, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.